Aviso Legal

© 2024 Bluevia Fibra, S.L.,  en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmao de que:

A súa denominación social é Bluevia Fibra, S.L., con N.I.F. B10889285.

O seu domicilio social está en Ronda de la Comunicación s/n, Edificio Sur 3 Distrito Telefónica, 28050 Madrid, España.

Está inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 43806, folio 170, inscrición 1 con folla M-773083.

Todos os dereitos reservados.

1. Informámolo de que esta web ten como finalidade facilitar ao público, en xeral, o coñecemento das actividades que realiza esta empresa.

2. Os dereitos de propiedade intelectual da Web, do seu código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos e dos distintos elementos nela contidos son titulariedade do Grupo Telefónica, correspondendónos o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos de calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública, posta a disposición e transformación

3. O Usuario está autorizado, con carácter excepcional, a reproducir parcialmente o contido da Web, única e exclusivamente, se concorren todas as seguintes condicións:

Que sexa compatible cos fins da Web.

Que se realice co único obxectivo e ánimo de obter a información contida para uso persoal e privado, quedando absolutamente excluído calquera propósito ou uso comercial ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.

Que ningún dos contidos, documentos ou gráficos relacionados con esta Web sexa modificado de ningún xeito.

Que ningún gráfico, icona ou imaxe dispoñible nesta Web sexa utilizado, copiado ou distribuído, por separado, do texto ou do resto de imaxes que o acompañan.

Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado, previa e expresamente.

 4. O Grupo Telefónica é titular dos dereitos de propiedade industrial relativos aos seus produtos e servizos, e en concreto aos relativos ás marcas “telefónica” e “Bluevía”.


11. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a vulneración dos correspondentes dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.


12. Bluevia resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa Web ou na súa configuración e presentación.


13. Bluevia non garante a inexistencia de erros no acceso á Web, no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que Bluevia fará todo o posible para, de ser o caso, evitalos, solucionalos ou actualizalos.


14. Tanto o acceso a esta Web como o uso que se poida facer da información contida nela é responsabilidade exclusiva de quen o realiza. Bluevia non será responsable de ningunha consecuencia ou dano que se puidese derivar do devandito acceso ou uso da información.


17. A nosa web utiliza cookies propias e de terceiros para xestionar o portal, obter información sobre a súa utilización, mellorar os nosos servizos e mostrarche publicidade relacionada coas túas preferencias mediante a análise da túa navegación. Podes cambiar a configuración, coñecer como deshabilitalas ou obter máis información na Política de Cookies.

18. Competencia xudicial. Estas Condicións Xerais están reguladas pola lei española. As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.