Política de privacidade

Bluevía Fibra S.L., como titular do sitio web bluevia.es, infórmate de que as empresas do Grupo Telefónica teñen o compromiso de respectar a privacidade dos usuarios e o segredo e seguridade dos datos persoais, en cumprimento do disposto no regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos), así como na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

1. Quen é o responsable do tratamento dos teus datos como usuario da web bluevia.es?

Bluevia Fibra S.L. é a empresa do Grupo Telefónica responsable do tratamento dos teus datos persoais como usuario da web bluevia.es

Nome: Bluevia Fibra, S.L.

CIF: B10889285

– Enderezo: Ronda de la Comunicación s/n, Edificio Sur 2 Distrito Telefónica, 28050 Madrid, España.

– Delegado de Protección de Datos: dpo@blievia.es

2. Que datos tratamos sobre ti?

Os datos que imos tratar sobre ti serán só aqueles que nos proporcionas ao cubrir os nosos formularios de contacto, entre os que pode haber:

Datos de carácter identificativo: Nome, apelidos, correo electrónico.

Datos do emprego: Empresa

3. Como obtemos e de onde proceden os teus datos?

Ti nos proporcionas directamente os teus datos a través do formulario de contacto dispoñible na páxina web bluevia.es.

Poñeremos ao teu dispor as ferramentas necesarias para que poidas actualizar ou rectificar estes datos.

Tamén os obtemos a través das cookies que aceptaras.

Podes atopar información sobre a nosa política de cookies aquí

4. Para que e por que utilizamos os teus datos?

Solicitude de axuda: Se tes algunha dúbida ou pregunta e te puxeches en contacto connosco a través do formulario de contacto da nosa web, trataremos os datos que nos facilitaras para contactarmos contigo e resolvermos a túa solicitude ou solicitude de información.

A base lexítima para obter e tratar os datos persoais descritos nesta política de privacidade será o teu consentimento, que tes dereito a retirar en calquera momento, segundo se explica tanto no apartado anterior “Xestión da información” como no apartado sétimo desta política de privacidade.

5. Durante canto tempo conservamos os teus datos?

Só conservaremos e trataremos os teus datos mentres sexan necesarios para a finalidade indicada no punto 4 desta Política, ata que retires o consentimento que nos protexe para tratar os teus datos ou nos indiques que non queres seguir a recibir as nosas comunicacións.

6. Quen ten acceso aos teus datos ademais de Bluevia Fibra, S.L.?

Só accede aos teus datos Bluevia Fibra, S.L. e as Autoridades (por exemplo, forzas e corpos de seguridade do Estado ou órganos xudiciais) que requiran acceder legalmente á túa información, así como, cando corresponda, aquelas Administracións coas que precisamos compartir a túa información para defendernos de posibles demandas, denuncias e /ou reclamacións de calquera clase, así como para poñer no seu coñecemento accións fraudulentas, mal intencionadas ou presuntamente ilegais.

En calquera caso, Bluevia Fibra, S.L.  sempre garante o máximo nivel de protección no acceso que estes terceiros teñan aos teus datos e información, mediante o establecemento de medidas de salvagarda acaídas que garantan a confidencialidade e o tratamento seguro dos teus datos.

7. Cales son os teus dereitos e como podes controlar os teus datos?

A normativa de Protección de Datos outórgache unha serie de dereitos en relación cos datos e información que tratamos sobre ti. En concreto, os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidade, así como a non ser obxecto de decisións automatizadas e a retirar o teu consentimento en calquera momento.

Podes exercer os seguintes dereitos de protección de datos fronte a Bluevia Fibra, S.L.:

Dereito de acceso:dereito a solicitar o detalle dos datos que temos sobre ti e como os tratamos, así como a obter unha copia dos mesmos.

Dereito de rectificación:dereito a obter a rectificación dos teus datos inexactos ou erróneos, así como a completar aqueloutros que estean incompletos.

– Dereito de supresión:dereito a solicitar a supresión ou eliminación dos teus datos e información en determinadas circunstancias. Non obstante, ten en conta que hai determinadas ocasións nas que Bluevia Fibra, S.L. está legalmente lexitimada a continuar conservando e tratando os teus datos (por exemplo, para o cumprimento dunha obriga legal de conservación de datos).

– Dereito de limitación: dereito a restrinxir ou limitar o tratamento dos teus datos en determinadas circunstancias (por exemplo, se se aplica a supresión de datos, pero, en lugar de eliminalos, prefires que os bloqueemos e os tratemos só para os efectos da súa conservación xa que os vas necesitar posteriormente para interpoñer unha reclamación). De novo, ten en conta que pode haber ocasións en que Bluevia Fibra, S.L. estea legalmente lexitimada para rexeitar a túa solicitude de limitación.

– Dereito de oposición: dereito a opoñerte a que Bluevia Fibra, S.L. trate os teus datos para unha finalidade concreta, en determinadas circunstancias previstas na normativa e relacionadas coa túa situación persoal.

– Dereito de portabilidade dos datos:dereito a recibir os teus datos nun formato de uso habitual que che permita portalos a outra empresa, así como, de ser o caso, solicitar a Bluevia Fibra, S.L. a súa transmisión directa á devandita outra empresa cando sexa tecnicamente posible. Lembra que o dereito á portabilidade é distinto ao dereito da portabilidade do teu número de teléfono.

– Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas:dereito a opoñerte a ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado de datos (sen intervención humana), incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos en ti ou che afecte de xeito significativo.

– Dereito a retirar o consentimento en calquera momento:dereito a retirar o teu consentimento en calquera momento  ao tratamento dos teus datos para unha finalidade concreta, cando se basee na devandita base lexitimadora.

Podes consultar o alcance e o detalle completo destes dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Con carácter xeral, podes exercer todos estes dereitos enviándonos un correo electrónico a dpo@bluevia.es

8. Como utilizamos as cookies e como podes xestionalas?

Sen prexuízo do mencionado na Política de Cookies, Bluevia Fibra, S.L. utiliza cookies propias e de terceiros para ofrecerche un servizo máis personalizado e coñecer como usas o servizo.

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no teu dispositivo ao acceder a determinadas páxinas web e/ou aplicacións. As cookies permiten, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre o teu número de visitas, hábitos de navegación ou do teu dispositivo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que se utilicen, poden recoñecerte como usuario.

Ten en conta que, para poder utilizar a web www.bluevia.es, cómpre que teñas habilitadas as cookies, especialmente aquelas de carácter técnico que resultan necesarias para que Bluevia Fibra, S.L. poida identificarte como usuario rexistrado cada vez que accedas á nosa aplicación, Bluevia Fibra, S.L. utiliza os seguintes tipos de cookies, que son para nós:

– Cookies técnicas:son aquelas utilizadas por Bluevia Fibra, S.L. que permiten ao usuario a navegación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que se ofrecen, como, por exemplo, manter o usuario identificado para que cando saia da aplicación e volva entrar máis tarde, apareza como usuario rexistrado, identificar a sesión

Lembra que podes permitir, bloquear ou eliminar estas cookies cando queiras a través das opcións de configuración do teu dispositivo ou terminal, así como do teu navegador en Internet. Para iso, podes consultar a información de soporte máis actualizada dos devanditos dispositivos ou navegadores para coñecer o modo en que podes eliminar as cookies, xa que o modo pode diferir entre distintas versións e sistemas operativos. A modo de exemplo:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

No caso de utilizares calquera outro navegador de Internet, recomendámosche que consultes as diferentes opcións de xestión de cookies que puidesen estar dispoñibles nel en cada momento, así como, en xeral, calquera outra ferramenta dispoñible no mercado para o bloqueo e/ou administración en cookies (por exemplo, Ghostery ou Disconnect).

9. Como protexemos os teus datos?

Bluevia Fibra, S.L. preocúpase por garantir a seguridade, o segredo e a confidencialidade dos teus datos, comunicacións e información persoal. Por iso, como parte do noso compromiso e en cumprimento da lexislación vixente, adoptamos as máis esixentes e robustas medidas de seguridade e medios técnicos para evitar a súa perda, mal uso ou o seu acceso sen a túa autorización.

Ademais, comprometémonos a actuar con rapidez e responsabilidade no caso de que a seguridade dos teus datos poida estar en perigo, e a informarte se fose relevante.